Wniosek o paszport

930 pobrań

1967 wyświetleń

Wniosek o paszport należy złożyć osobiście w punkcie paszportowym na terenie kraju lub za granicą - w konsulacie RP. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane przepisami oraz dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku / wydanie paszportu. Skuteczne złożenie wniosku wymaga też pobrania danych biometrycznych, jednoznacznie identyfikujących posiadacza paszportu. Wydany paszport również należy odebrać osobiście. W sytuacji, gdy wniosek o paszport składany jest w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej, do złożenia i odbioru dokumentów jest upoważniony jej opiekun prawny. Obowiązujące wzory dokumentów, łącznie ze wzorem wniosku o paszport, można pobrać poniżej.

Urząd Wojewódzki

Popularne zapytania:

  • wzór wniosku paszportowego
  • wzór wniosku paszport tychy
  • wzór wniosku o wydanie paszportu
  • wzory paszportów
  • wzor wniosku na paszport
  • wyrobienie paszportu gliwice
  • wnioski paszportowe częstochowa
  • wnioski o paszport dla dziecka piła
  • wnioski na paszport do wydrukowania
  • wnioske o paszport

Podobne wzory dokumentów