Wniosek o wydanie karty kierowcy

654 pobrań

1522 wyświetleń

Wniosek o wydanie karty kierowcy jest wnioskiem składanym na piśmie (osobiście lub pocztą) w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Składa się go na mocy ustawy o systemie tachografów cyfrowych. Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć wymagane ustawą dokumenty oraz wnieść stosowną opłatę za jego wydanie. Wydanie karty powinno nastąpić nie później niż do 26 dni od daty złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 33 dni roboczych. Wzory dokumentów składanych w PWPW, wraz z obowiązującym wzorem wniosku o wydanie karty kierowcy, można pobrać poniżej.

Popularne zapytania:

  • zdjęcie do karty kierowcy
  • wzur druku karty do tachografu
  • wzór wypełnionej karty kierowcy
  • wzór wypełnionego wniosku o wydanie karty kierowcy
  • wzór wniosku o wydaniu karty kierowcy
  • wzór wniosku o kartę kierowcy
  • wzór karty kierowcy
  • wzor wniosku o wydanie karty kierowcy
  • wzor wniosku na karte kierowcy
  • wzor podania o karte kierowcy

Podobne wzory dokumentów