Nota odsetkowa

315 pobrań

755 wyświetleń

Nota odsetkowa jest dokumentem wykorzystywanym w obrocie gospodarczym, możliwość posłużenia się nią ma podmiot, którego kontrahent spóźnia się z zapłatą zobowiązań. Podstawę prawną do wystawienia noty odsetkowej stanowią przepisy Kodeksu cywilnego. Jeśli w umowie zawartej pomiędzy stronami nie określono wysokości odsetek, podstawę naliczenia opłat za zwłokę w zapłacie stanowią odsetki ustawowe. Notę po wystawieniu należy przesłać kontrahentowi. Wzory dokumentów wykorzystywanych w obrocie gospodarczym, łącznie ze wzorem noty odsetkowej, można pobrać poniżej.

Popularne zapytania:

  • nota odsetkowa
  • druk noty odsetkowej
  • nota obciążeniowa druk
  • nota obciążeniowa wzór doc
  • nota odsetkowa wzor
  • wzór noty odsetkowej
  • anulowanie noty odsetkowej wzór pisma
  • nota odsetkowa druk aktywny
  • nota odsetkowa wzór word
  • noty odsetkowe druki

Podobne wzory dokumentów