Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

176 pobrań

397 wyświetleń

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest dokumentem składanym we właściwym sądzie rejonowym (wydział rodzinny i opiekuńczy) na mocy przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Złożenie wniosku uzasadniają sytuacje wskazane w przepisach, czyli m.in. istnienie przeszkód w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, zaniedbywanie wynikających z niej obowiązków lub nadużywanie władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej, jego złożenie jest czynnością zwolnioną od opłaty sądowej. Wzory dokumentów sądowych, w tym wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, można pobrać poniżej.

Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • wzór wniosku o odebranie praw rodzicielskich
  • wzór wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • wzór pozwu o pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • wzór pisma o pozbawienie ojcostwa
  • wzory podania o pozbawienie wladzy rodzicielskiej ojca
  • wzory pism o zabranie wladzy rodzicie
  • wnioski wzorów o ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej wzór
  • wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca

Podobne wzory dokumentów