Skarga na czynności komornika

163 pobrań

923 wyświetleń

Nawet gdy jesteś dłużnikiem masz pełne prawo żądać by respektowano Twoje prawa również podczas przeprowadzania czynności egzekucyjnych. Jeśli komornik, który je przeprowadza przekroczy swoje uprawnienia lub nieprawnie zawłaszczy część majątku ruchomego, która nie jest częścią Twojego majątku masz prawo złożyć skargę na jego czynności. Kompletne wzory dokumentów, które znajdziesz poniżej znacznie Ci to ułatwią. Wypełnioną skargę wraz z uzasadnieniem złożyć musisz w Sądzie Rejonowym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Podgląd dokumentu


.................., dn...................r.

Do


Sądu Rejonowego


w ..................


Wierzyciel:


.................., zam...................


Dłużnik:


.................., zam...................


Wartość egzekwowanego


roszczenia: ..................zł


..................

SKARGA DŁUŻNIKA


na dokonane przez komornika zajęcie ruchomości oraz na zaniechanie umorzenia postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej egzekucjiz zajętej rzeczy ruchomej.


 


Wnoszę o:


1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego, którego przedmiotem jest .................. zajęty przez komornika Sądu Rejonowego w ..................w dniu..................r.w egzekucji prowadzonej na rzecz ..................

..................

2. Zaniechanie dokonania przez komornika czynności polegającej na wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej egzekucji z zajętego...................


3. Zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania według norm przepisanych.


..................

UZASADNIENIE


 


..................


 


 


 


.......................................


(własnoręczny podpis)


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • skarga na czynności komornika
  • skarga
  • skarga na czynności komornika wzór
  • wzór skargi na czynności komornika
  • komornika
  • odwołanie od decyzji komornika sądowego wzór
  • skarga na komornika wzór
  • www wzory pism jak napisac skarge na komornika
  • wzór skargi na koszty komornika
  • formularz skargi na komornika

Podobne wzory dokumentów