Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

17 pobrań

100 wyświetleń

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa to dokument, który najczęściej składa mąż matki dziecka w przypadku zaistnienia podejrzenia, że może on nie być ojcem biologicznym dziecka. Pozew składany jest w sądzie rejonowym właściwym do miejsca zamieszkania pozwanych (czyli matki i dziecka) wraz z podaniem ich danych i uzasadnieniem złożenia pozwu. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może zostać złożony w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. Z takim samym pozwem ma prawo wystąpić także matka dziecka (także w terminie 6 miesięcy), jak i dziecko, jeśli osiągnęło pełnoletniość (ale nie później niż 3 lata po osiągnięciu 18 lat). Wraz z pozwem pobierana jest opłata sądowa w wysokości 200 zł. Wzory dokumentów pozwu o zaprzeczenie ojcostwa znajdują się w załączniku.

Pisma procesowe


Podobne wzory dokumentów