dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Pisma procesowe
Typ:Pozwy
Wyświetlono:

74394

Pobrano:

18436

Podgląd dokumentu:

........................................,dn. ........................................r.

 

Do

Sądu Rejonowego

Wydział Cywilny

w ........................................

Powód:........................................zam.........................................

Pozwany:........................................zam.........................................

Wartość przedmiotu  sporu: (podać kwotę)

POZEW O ZAPŁATĘ ........................................zł

 

Wnoszę o:

1)   zasądzenie od pozwanego ........................................, na moją rzecz, kwoty ........................................zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ........................................r., do dnia zapłaty,

2)   zasądzenie od pozwanego, na moją rzecz, kosztów procesu według norm przepisanych,

3)   nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Ponadto wnoszę o:

4)   przeprowadzenie rozprawy także w mojej nieobecności;

5)   wezwanie na rozprawę świadków:

a) ........................................, zam. ........................................

b) ........................................, zam. ........................................

UZASADNIENIE

........................................

 

................................

własnoręczny podpis

 

Załączniki:

1)   odpis pozwu

 

 

 
Podobne dokumenty

Wniosek o przydzielenie adwokata z urzędu

pobrano

24527

razy

Kategoria: Wnioski, formularze urzędowe

Typ: Pozwy

Tagi: adwokat  obrońca  pełnomocnik

Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

pobrano

1776

razy

Kategoria: Praca

Typ: Pozwy

Tagi: ekwiwalent  urlop  wypłata

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

pobrano

1229

razy

Kategoria: Pisma procesowe

Typ: Pozwy

Tagi: ojcostwo  pozew  rodzinny  zaprzeczenie

Pozew o eksmisję

pobrano

5389

razy

Kategoria: Pisma procesowe

Typ: Pozwy

Tagi: eksmisja  pozew