dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Pisma procesowe
Typ:Pozwy
Wyświetlono:

75935

Pobrano:

20093

Podgląd dokumentu:

........................................,dn. ........................................r.

 

Do

Sądu Rejonowego

Wydział Cywilny

w ........................................

Powód:........................................zam.........................................

Pozwany:........................................zam.........................................

Wartość przedmiotu  sporu: (podać kwotę)

POZEW O ZAPŁATĘ ........................................zł

 

Wnoszę o:

1)   zasądzenie od pozwanego ........................................, na moją rzecz, kwoty ........................................zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ........................................r., do dnia zapłaty,

2)   zasądzenie od pozwanego, na moją rzecz, kosztów procesu według norm przepisanych,

3)   nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Ponadto wnoszę o:

4)   przeprowadzenie rozprawy także w mojej nieobecności;

5)   wezwanie na rozprawę świadków:

a) ........................................, zam. ........................................

b) ........................................, zam. ........................................

UZASADNIENIE

........................................

 

................................

własnoręczny podpis

 

Załączniki:

1)   odpis pozwu

 

 

 
 
Podobne dokumenty

Europejski nakaz zapłaty

pobrano

73

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Pozwy

Tagi: nakaz zapłaty

Europejski nakaz aresztowania

pobrano

36

razy

Kategoria: Różne

Typ: Pozwy

Tagi: nakaz aresztowania

Wniosek o przydzielenie adwokata z urzędu

pobrano

41489

razy

Kategoria: Wnioski, formularze urzędowe

Typ: Pozwy

Tagi: adwokat  obrońca  pełnomocnik

Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

pobrano

3430

razy

Kategoria: Praca

Typ: Pozwy

Tagi: ekwiwalent  urlop  wypłata