dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Pisma procesowe
Typ:Pozwy
Wyświetlono:

28617

Pobrano:

7363

Podgląd dokumentu:

........................................, dn........................................r.

 

 

Sąd Rejonowy

w ........................................

Wydział ........................................

 

 

Powodowie: ad.1) mał........................................., działający przez matkę........................................

ad.2)........................................, oboje zam.

........................................

Pozwany:........................................, zam. ........................................

 

POZEW O USTALENIE OJCOSTWA, ALIMENTY I ROSZCZENIA

Z TYM ZWIĄZANE

 

Działając w imieniu własnym i mał......................................... wnoszę o:

1) ustalenie, że pozwany ........................................ z zawodu ........................................, ur.........................................r., zam. ........................................ jest ojcem mał......................................... ur.........................................r., którego(ej) akt urodzenia sporządzony został w Urzędzie Stanu Cywilnego w ........................................ za nr........................................;

2) ........................................ nazwiska pozwanego dziecku;

3) orzeczenie, że pozwanemu ........................................ przysługiwała władza rodzicielska nad mał.........................................;

4) zasądzenie od pozwanego ........................................ na rzecz mał. ........................................ alimentów w kwocie po ........................................zł miesięcznie płatnych do rąk matki do każdego ........................................- go dnia miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat;

5) zasądzenie od pozwanego ........................................ na rzecz powódki ........................................ kwoty........................................zł tytułem wyprawki;

6) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu;

7) nadanie wyrokowi w pkt 4 i 5 rygoru natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

........................................

 

 

.......................................

( podpis)

Załączniki:

1) odpis pozwu;

2) odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego.

 

 

 
Podobne dokumenty

Europejski nakaz zapłaty

pobrano

79

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Pozwy

Tagi: nakaz zapłaty

Europejski nakaz aresztowania

pobrano

41

razy

Kategoria: Różne

Typ: Pozwy

Tagi: nakaz aresztowania

Wniosek o przydzielenie adwokata z urzędu

pobrano

42528

razy

Kategoria: Wnioski, formularze urzędowe

Typ: Pozwy

Tagi: adwokat  obrońca  pełnomocnik

Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

pobrano

3536

razy

Kategoria: Praca

Typ: Pozwy

Tagi: ekwiwalent  urlop  wypłata