Protokół przekazania lokalu

178 pobrań

451 wyświetleń

Na okoliczność przekazania lokalu sporządza się protokół zdawczo – odbiorczy między dwoma stronami: opuszczającą lokal, a przyjmującą lokal. Ma to na celu stwierdzenie stanu faktycznego określonych wartości oraz ogólnego stanu lokalu (stan liczników, stan zajmowanego lokalu, dostępne wyposażenie) w dniu przekazania. Jest to dokument bardzo pomocny i w przypadku wykrycia wad po podpisaniu umowy może służyć, jako podstawa do ewentualnych roszczeń. Zatem warto przed podpisaniem umowy sporządzić dokładnie protokół przekazania lokalu.

Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • wzór protokół przekazania mieszkania
  • wzór protokół przekazania
  • wzór protokołu przekazania mieszkania
  • wzór protokołu przekazania
  • wzory protokołów przekazania
  • wzor umowy przekazania nieruchomości
  • wniosek o przekazanie mieszkania
  • umowa przekazania wzór
  • umowa przekazania lokalu
  • przekazanie lokalu protokół

Podobne wzory dokumentów