dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Pisma procesowe
Typ:Pozwy
Wyświetlono:

21479

Pobrano:

5000

Podgląd dokumentu:

........................................, dn. ........................................r.

 

Sąd Okręgowy

Wydział Cywilny

w ........................................

 

 

Powódka: ........................................, zam. ........................................ ul. ........................................

Pozwany:........................................, zam. ........................................ ul. ........................................

Wartość przedmiotu sprawy: ........................................

 

POZEW O ROZWÓD

i podział majątku dorobkowego

 

Wnoszę o:

1) rozwiązanie małżeństwa powódki ........................................ z pozwanym ........................................, zawartego w dniu ........................................ roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w ........................................ - nr aktu małżeństwa ........................................ - przez rozwód bez orzekania o winie stron,

3) powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron: ........................................ ur.........................................r. oraz ........................................ ur.........................................r.w ........................................ ,

4) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci po ........................................ zł. miesięcznie na każde z nich.

Ponadto wnoszę o:

5) ustalenie, iż w skład dorobku stron wchodzi:

........................................

6) ustalenie, kto w wyniku podziału dorobku ........................................ otrzymuje

UZASADNIENIE

........................................

 

.........................................

(podpis)

Załączniki:

1. skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci,

2. zupełny odpis aktu małżeństwa,


 
 
Podobne dokumenty

Europejski nakaz zapłaty

pobrano

78

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Pozwy

Tagi: nakaz zapłaty

Europejski nakaz aresztowania

pobrano

41

razy

Kategoria: Różne

Typ: Pozwy

Tagi: nakaz aresztowania

Wniosek o przydzielenie adwokata z urzędu

pobrano

42431

razy

Kategoria: Wnioski, formularze urzędowe

Typ: Pozwy

Tagi: adwokat  obrońca  pełnomocnik

Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

pobrano

3515

razy

Kategoria: Praca

Typ: Pozwy

Tagi: ekwiwalent  urlop  wypłata