Rozliczenie zaliczki

2241 pobrań

6430 wyświetleń

Rozliczenie zaliczki to dokument mający na celu przedstawienie wydatków, na które została rozdysponowana przez pracownika wcześniej przekazana mu kwota pieniędzy. Główne informacje przedstawione są w formie zestawienia. Tabela obrazuje, kiedy i na jakie dobra lub usługi wydana została pobrana przez pracownika gotówka. Do zestawienia dołączane są faktury i rachunki będące potwierdzeniem wykonanych transakcji. Tego rodzaju wzory dokumentów informują o kwocie jaka podlega zwrotowi na ręce pracodawcy.

Popularne zapytania:

  • druk zaliczki
  • rozliczenie
  • zaliczka
  • rozliczenie zaliczki druk
  • rozliczenie zaliczki
  • zaliczka wzór druku
  • druk rozliczenia zaliczki
  • druk zaliczki dla pracownika
  • zaliczka pracownicza jak często się rozlicza
  • umowa na zaliczkę wzór

Podobne wzory dokumentów