dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Pisma procesowe
Typ:Pozwy
Wyświetlono:

374271

Pobrano:

140609

Podgląd dokumentu:

........................................, dn.........................................r.

Sąd Okręgowy

w.........................................

Wydział ........................................

 

 

Powó........................................: ........................................, zam. ........................................

 

Pozwan........................................:........................................, zam. ........................................


 

POZEW O ROZWÓD

Wnoszę o:

  1. rozwiązanie małżeństwa zawartego w dniu........................................r. w USC w........................................ przez rozwód ........................................

  2. powierzenie ........................................ ........................................ władzy rodzicielskiej nad ........................................ ........................................ur. dnia ........................................r. w ........................................;

  3. zobowiązanie ........................................ do ponoszenia kosztów utrzymania ........................................ w kwocie ........................................miesięcznie;

  4. zasądzenie od ........................................ na rzecz ........................................ kosztów procesu wg norm przepisanych.

 

UZASADNIENIE

........................................

 

.....................................

(podpis)

 

Załączniki:

  1. odpis pozwu,

  2. odpis zupełny aktu małżeństwa,

  3. odpisy skrócone aktów urodzenia małoletniego dziecka.

 
 
Podobne dokumenty

Europejski nakaz zapłaty

pobrano

76

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Pozwy

Tagi: nakaz zapłaty

Europejski nakaz aresztowania

pobrano

36

razy

Kategoria: Różne

Typ: Pozwy

Tagi: nakaz aresztowania

Wniosek o przydzielenie adwokata z urzędu

pobrano

41639

razy

Kategoria: Wnioski, formularze urzędowe

Typ: Pozwy

Tagi: adwokat  obrońca  pełnomocnik

Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

pobrano

3441

razy

Kategoria: Praca

Typ: Pozwy

Tagi: ekwiwalent  urlop  wypłata