dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Pisma procesowe
Typ:Pozwy
Wyświetlono:

371137

Pobrano:

126897

Podgląd dokumentu:

........................................, dn.........................................r.

Sąd Okręgowy

w.........................................

Wydział ........................................

 

 

Powó........................................: ........................................, zam. ........................................

 

Pozwan........................................:........................................, zam. ........................................


 

POZEW O ROZWÓD

Wnoszę o:

  1. rozwiązanie małżeństwa zawartego w dniu........................................r. w USC w........................................ przez rozwód ........................................

  2. powierzenie ........................................ ........................................ władzy rodzicielskiej nad ........................................ ........................................ur. dnia ........................................r. w ........................................;

  3. zobowiązanie ........................................ do ponoszenia kosztów utrzymania ........................................ w kwocie ........................................miesięcznie;

  4. zasądzenie od ........................................ na rzecz ........................................ kosztów procesu wg norm przepisanych.

 

UZASADNIENIE

........................................

 

.....................................

(podpis)

 

Załączniki:

  1. odpis pozwu,

  2. odpis zupełny aktu małżeństwa,

  3. odpisy skrócone aktów urodzenia małoletniego dziecka.

 
Podobne dokumenty

Wniosek o przydzielenie adwokata z urzędu

pobrano

24446

razy

Kategoria: Wnioski, formularze urzędowe

Typ: Pozwy

Tagi: adwokat  obrońca  pełnomocnik

Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

pobrano

1773

razy

Kategoria: Praca

Typ: Pozwy

Tagi: ekwiwalent  urlop  wypłata

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

pobrano

1229

razy

Kategoria: Pisma procesowe

Typ: Pozwy

Tagi: ojcostwo  pozew  rodzinny  zaprzeczenie

Pozew o eksmisję

pobrano

5385

razy

Kategoria: Pisma procesowe

Typ: Pozwy

Tagi: eksmisja  pozew