Oświadczenie sprawcy kolizji

184 pobrań

1131 wyświetleń

Oświadczenie sprawcy kolizji jest oświadczeniem stosowanym w sytuacji, kiedy doszło do kolizji. W dokumencie należy sprecyzować miejsce, w którym doszło do kolizji. Ponadto należy dokładnie zapisać dane samochodu sprawcy (marka, nr rej. dane kierowcy, numer polisy OC) oraz zakres poniesionych szkód. Następnie należy opisać jakie szkody zostały wyrządzone samochodowi poszkodowanemu oraz należy wpisać dane właściciela. Wzory dokumentów są dostępne do wglądu i pobrania na naszej stronie internetowej, poniżej.

Podgląd dokumentu

 


Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

zamieszkał.................. w .................., .................. tel. ..................,


posiadający prawo jazdy kategorii .................., numer .................. wydane przez ..................,


oświadczam, iż dnia .................. około godziny .................. w ..................


POJAZD SPRAWCY :

 
spowodował.................. kolizję drogową, w wyniku której uszkodzeniu uległ:

..................

marka .................. nr rej. ..................,


właściciel .................. zam. przy.................. .................. ..................pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC w ..................


nr polisy: ..................


Zakres uszkodzeń w pojeździe


..................


 


Okoliczności i inne skutki zdarzenia

..................

 
Świadkowie zdarzenia:

..................

2. .................. zam.przy .................. .................. tel. ..................
podpis ..................................

Różne

Popularne zapytania:

  • wzór umowy kolizji drogowej
  • wzór spisania kolizji
  • wzór soświadczenia o kolizji
  • wzór protokołu z miejsca kolizji
  • wzór oświadzenia sprawcy kolizji
  • wzór oświadczenia z kolizji drogowej
  • wzór oświadczenia wypadku
  • wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej
  • wzór oświadczenia sprawcy
  • wzór oświadczenia spowodowania kolizji drogowej

Podobne wzory dokumentów