dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Praca
Typ:Oświadczenia/zaświadczenia
Wyświetlono:

207550

Pobrano:

59480

Podgląd dokumentu:

 


........................................
................................................................................ ........................................ ................................................................................

REFERENCJE


Imię i nazwisko pracownika: ........................................
Adres: ........................................ ........................................ ........................................

Pan ........................................ był zatrudniony w firmie ........................................
w okresie od ........................................ do ........................................ r. na stanowisku ........................................ w dziale ........................................

Do jego obowiązków należało:
........................................

Pracę wyżej wymienionego pracownika charakteryzowała sumienność i zaangażowanie w realizowane projekty. Przejawiał on inicjatywę i kreatywność w nowych rozwiązaniach.

Pan ........................................ bardzo dobrze reagował na sytuacje stresowe i pracę wymagającą dużego wysiłku psychicznego zachowując systematyczność i obowiązkowość. Praca indywidualna czy zespołowa nie stanowiła żadnej przeszkody. Pracownik starał się wdrażać nowatorskie rozwiązania kierując się dobrem firmy.

Opinię wydaje się na prośbę zainteresowanego.


Z poważaniem,

 
Podobne dokumenty

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw

pobrano

8282

razy

Kategoria: Różne

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: korzystanie z pełni praw  obywatelstwo  oświadczenie

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

pobrano

836

razy

Kategoria: Różne

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: budowa  cele budowlane  dysponowanie nieruchomoscią  oświadczenie

Rezygnacja ze zdawania egzaminu na prawo jazdy

pobrano

1102

razy

Kategoria: Rezygnacje

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: egzamin na prawo jazdy  prawo jazdy  rezygnacja  zdawanie

Upoważnienie do złożenia dokumentów

pobrano

37556

razy

Kategoria: Różne

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: prawo jazdy  upoważnienie  złożenie dokumentów