Odwołanie od decyzji ZUS

161 pobrań

748 wyświetleń

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest rodzajem pisma procesowego, dzięki któremu możemy odwołać się od decyzji ZUS`u jeżeli uważamy, iż jego decyzja jest krzywdząca wobec nas oraz bezpodstawna. Ważne jest, aby podać konkretny powód naszych zarzutów oraz numer decyzji, jaki został nam wcześniej przez ZUS przydzielony. Pismo procesowe możemy z powodzeniem wydrukować, jednak nasz podpis na końcu dokumentu powinien być odręczny. Jeżeli w przyszłości będziemy zmuszeni wypełnić tego typu pisma, z pewnością takie wzory dokumentów znajdziemy w internecie.

Podgląd dokumentu


.................., dnia..................r.


 


..................


..................


..................


 


Sąd Okręgowy w ..................


Wydział Ubezpieczeń Społecznych


za pośrednictwem


Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Oddział w ..................


 


ODWOŁANIE


 


od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia ..................r.,  nr decyzji.................. .


Zarzucam zaskarżonej decyzji ..................


 


 


 


..................


 


 


.................................................


( podpis)


 


 


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • zus wzór odwołania
  • zus wzory pism
  • zus wzory odwołań
  • zus wniosek o odwołanie
  • zus odwołania wzory
  • zażalenie na decyzję zus
  • wzór sprzeciwu zus
  • wzór pozew do sądu rejonowego za pośrednictwem zus
  • wzór pisma- odwołanie od decyzji zus do sądu
  • wzór pisma odwoławczego do zus

Podobne wzory dokumentów