Zaświadczenie płatnika składek

52 pobrań

371 wyświetleń

Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej to jednostronnicowy dokument, wypełniany w przypadku zaprzestania przez podmiot będący podatnikiem VAT wykonywania działalności gospodarczej lub czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wypełniana jest według stanu na dzień, w którym nastąpiło zaprzestanie. Informację składa się w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności przez dany podmiot. Dokument dołącza się do ostatniej deklaracji VAT-7, składanej za okres do wyrejestrowania z ewidencji płatników VAT. Ten i inne wzory dokumentów dostępne na naszej stronie spełniają wymogi formalne przy załatwianiu poszczególnych spraw.

ZUS

Popularne zapytania:

  • składki
  • zaświadczenie płatnika składek
  • przykład wypełnionego zaświadczenia płatnika na urlop macierzyński
  • wzór wypełnionego zaświadczenia płatnika składek z-3
  • oświadczenie płatnika składek
  • zaświadczenie płatnika składek wzór wypełnienia
  • druk zeznanie platnika skladek
  • zaświadczenie do urzędu pracy umowa zlecenie wzór
  • wzór zaświadczenia wypełnionego przez płatnika składki

Podobne wzory dokumentów