Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny)

90 pobrań

750 wyświetleń

Apelacja od wyroku Sądu rejonowego (Wydział Karny) jest rodzajem dokumentu procesowego, dzięki któremu możemy wyrazić nasz sprzeciw wobec wyroku Sądu. Dokument powinien zawierać między innymi takie informacje jak: miejscowość, data, wydział oraz nazwa sądu, data wyroku oraz dokładne uzasadnienie i zarzuty wobec wyroku. Na dole dokumentu powinien znajdować się nasz odręczny podpis. Jeżeli w przyszłości będziemy zmuszeni wypełnić tego typu pisma, takie wzory dokumentów znajdziemy na naszej stronie internetowej.

Podgląd dokumentu


.................., dnia ..................r.


..................


..................


..................


Sąd Okręgowy w ..................


Wydział ..................


za pośrednictwem


Sądu Rejonowego w ..................


Wydział ....................................

 


APELACJA


 


od wyroku Sądu Rejonowego w .................. Wydział.................. z dnia ..................r. sygn. akt .................. .


..................

Zaskarżam w ..................wyrok Sądu Rejonowego w.................. Wydział ..................z dnia..................r. sygn. akt ...................


Wyrokowi zarzucam ...................


Wnoszę o ...................


..................

 


UZASADNIENIE


 .................. 


 


...............................................


(podpis)


 


 


 


 


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • wzór odwołania od wyroku sądowego
  • wzór odwołania od wyroku
  • wzór formularz przyznania adwokat z urzędu
  • wzór druku apelacji
  • wzór apelacji od wyroku karnego
  • wzór apelacji od wyroku
  • odwołanie od wyroku sądu wzór
  • odwołanie od wyroku sądu rejonowego wydział karny
  • odwołanie do sądu wzór pdf
  • apelacje karne-wzory

Podobne wzory dokumentów