Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny)

196 pobrań

1684 wyświetleń

Apelacja od wyroku Sądu rejonowego (Wydział Karny) jest rodzajem dokumentu procesowego, dzięki któremu możemy wyrazić nasz sprzeciw wobec wyroku Sądu. Dokument powinien zawierać między innymi takie informacje jak: miejscowość, data, wydział oraz nazwa sądu, data wyroku oraz dokładne uzasadnienie i zarzuty wobec wyroku. Na dole dokumentu powinien znajdować się nasz odręczny podpis. Jeżeli w przyszłości będziemy zmuszeni wypełnić tego typu pisma, takie wzory dokumentów znajdziemy na naszej stronie internetowej.

Podgląd dokumentu


.................., dnia ..................r.


..................


..................


..................


Sąd Okręgowy w ..................


Wydział ..................


za pośrednictwem


Sądu Rejonowego w ..................


Wydział ....................................

 


APELACJA


 


od wyroku Sądu Rejonowego w .................. Wydział.................. z dnia ..................r. sygn. akt .................. .


..................

Zaskarżam w ..................wyrok Sądu Rejonowego w.................. Wydział ..................z dnia..................r. sygn. akt ...................


Wyrokowi zarzucam ...................


Wnoszę o ...................


..................

 


UZASADNIENIE


 .................. 


 


...............................................


(podpis)


 


 


 


 


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • apelacja od wyroku
  • sprzeciw
  • wzór odwołania od wyroku
  • wzór apelacji od wyroku sądu rejonowego
  • apelacja od wyroku wzór
  • wzór apelacj od wyroku sadu rejonowego
  • apelacja od wyroku sądu rejonowego wydział karny
  • wzór apelacji od wyroku
  • wzór apelacji karnej
  • http://dokumenty.nf.pl/dokument/apelacja-od-wyroku-sadu-rejonowego-wydzial-karny-7233-550810

Podobne wzory dokumentów