Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

87 pobrań

346 wyświetleń

W przypadku chęci przedłużenia terminu, pomocne mogą okazać się gotowe wzory dokumentów. Taki wniosek składa się z kilku elementów. Przede wszystkim należy wskazać w nim adresata, do którego wniosek jest kierowany. We wnioski należy podać ilość dni, o ile chcemy przedłużyć termin oraz datę postępowania dowodowego, w którym termin został nadany. Wniosek wskazuje na zły tan zdrowia zainteresowanego. Najważniejszym elementem we wniosku jest właściwe uzasadnienie słuszności składanego do sądu wniosku.

ZUS

Popularne zapytania:

  • niezaleganie
  • zaświadczenie o niezaleganiu składek zus druk
  • wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
  • wniosek o niezaleganiu zus
  • zaświadczenie O NIEZALEGANIU DRUK
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami zus
  • wniosek platnika skladek owydanie zaswiadczenia o niezaleganiu w oplacaniu skladek
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu zus
  • wniosek o niezaleganiu zus druk 2015
  • zaświadczenia o niezaleganiu składek wzór

Podobne wzory dokumentów