Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

28 pobrań

118 wyświetleń

W przypadku chęci przedłużenia terminu, pomocne mogą okazać się gotowe wzory dokumentów. Taki wniosek składa się z kilku elementów. Przede wszystkim należy wskazać w nim adresata, do którego wniosek jest kierowany. We wnioski należy podać ilość dni, o ile chcemy przedłużyć termin oraz datę postępowania dowodowego, w którym termin został nadany. Wniosek wskazuje na zły tan zdrowia zainteresowanego. Najważniejszym elementem we wniosku jest właściwe uzasadnienie słuszności składanego do sądu wniosku.

ZUS

Popularne zapytania:

  • zus druki o niezaleganiu
  • zaświadczenia o niezaleganiu składek wzór
  • wzór zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
  • wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłcaniu składek
  • wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
  • wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu
  • wniosek platnika skladek owydanie zaswiadczenia o niezaleganiu w oplacaniu skladek
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami zus
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu składek z us

Podobne wzory dokumentów