Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

12 pobrań

58 wyświetleń

Wniosek o wydanie odpisu wyroku z uzasadnieniem jest pismem zgłaszanym do Sądu Rejonowego bądź Sądu Okręgowego. Dokument ten składa się szczególnie w sytuacjach, gdy mamy zamiar odwoływać się od takiego wyroku. Aby wniosek był skuteczny i mógł zostać rozpatrzony, należy podać dokładną sygnaturę akt sprawy. Inne ważne dane do uzupełnienia to siedziba oraz wydział sądu, a także imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania wnioskodawcy. Przykładowy druk ma objętość 1 strony A4 - podobnie jak inne wzory dokumentów z naszego portalu, można go pobrać i wydrukować, czy też edytować w dowolnym programie Office lub PDF. Zgłoszenie wniosku do sądu nie podlega opłacie.

ZUS

Popularne zapytania:

  • zeznanie świadków zus
  • zeznanie świadków w sprawie emerytalno-rentowej
  • zeznanie świadka zus
  • zeznanie świadka wzór
  • zeznanie świadka w sprawie rentowej wzór odwołania
  • zeznanie świadka gotowy druk wypełniony
  • zeznanie śiwadka
  • zeznania świadka wzór
  • wzór oświadczenia świadka
  • oświadczenie świadka wzór

Podobne wzory dokumentów