dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Pisma procesowe
Typ:Apelacje, sprzeciwy
Wyświetlono:

10433

Pobrano:

2040

Podgląd dokumentu:

........................................, dnia........................................r.

 

 

 

Sąd Okręgowy w ........................................

Wydział ........................................

za pośrednictwem

Sądu Rejonowego w ........................................

Wydział ........................................

 

 

 

Powód: ........................................

Pozwany: ........................................

 

Wartość przedmiotu zaskarżenia.........................................zł

 

 

APELACJA

 

od wyroku Sądu Rejonowego w ........................................ Wydział ........................................ z dnia........................................sygn. akt .........................................

Zaskarżam w ........................................ wyrok Sądu Rejonowego w ........................................z dnia........................................r.sygn. akt ........................................ .

Wyrokowi zarzucam ........................................

Wnoszę o ........................................

UZASADNIENIE

........................................

 

 

......................................

(podpis)

 

 

Załączniki:

- odpis apelacji.

 

 
 
Podobne dokumenty

Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania

pobrano

1375

razy

Kategoria: Wnioski, formularze urzędowe

Typ: Apelacje, sprzeciwy

Tagi: areszt tymczasowy  prośba  uchylenie

Zażalenie

pobrano

13464

razy

Kategoria: Różne

Typ: Apelacje, sprzeciwy

Tagi: zażalenie

Sprzeciw od wyroku zaocznego/ Zarzuty od nakazu zapłaty/ Sprzeciw od nakazu zapłaty

pobrano

14048

razy

Kategoria: Wnioski, formularze urzędowe

Typ: Apelacje, sprzeciwy

Tagi: nakaz  sprzeciw  wyrok zaoczny  zapłata

Apelacja

pobrano

5302

razy

Kategoria: Pisma procesowe

Typ: Apelacje, sprzeciwy

Tagi: apelacja  sąd