dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Pisma procesowe
Typ:Apelacje, sprzeciwy
Wyświetlono:

17438

Pobrano:

5838

Podgląd dokumentu:

........................................, dnia........................................r.

 

 

Sąd Apelacyjny w ........................................

Wydział ........................................

za pośrednictwem

Sądu Okręgowego w ........................................

Wydział ........................................

 

Powód: ........................................

Pozwany: ........................................

Wartość przedmiotu zaskarżenia: ........................................zł

 

 

APELACJA

 

od wyroku Sądu Okręgowego w ........................................ Wydział ........................................ z dnia ........................................r. sygn. akt ........................................ .

Zaskarżam w ........................................ wyrok Sądu Okręgowego w ........................................ Wydział ........................................ z dnia ........................... sygn. akt ................ .

Wyrokowi zarzucam .........................................

Wnoszę o .........................................

 

UZASADNIENIE

 

........................................

 

......................................

(podpis)

 

Załączniki:

- odpis apelacji.

 
 
Podobne dokumenty

Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania

pobrano

1369

razy

Kategoria: Wnioski, formularze urzędowe

Typ: Apelacje, sprzeciwy

Tagi: areszt tymczasowy  prośba  uchylenie

Zażalenie

pobrano

12934

razy

Kategoria: Różne

Typ: Apelacje, sprzeciwy

Tagi: zażalenie

Sprzeciw od wyroku zaocznego/ Zarzuty od nakazu zapłaty/ Sprzeciw od nakazu zapłaty

pobrano

13939

razy

Kategoria: Wnioski, formularze urzędowe

Typ: Apelacje, sprzeciwy

Tagi: nakaz  sprzeciw  wyrok zaoczny  zapłata

Apelacja

pobrano

5265

razy

Kategoria: Pisma procesowe

Typ: Apelacje, sprzeciwy

Tagi: apelacja  sąd