Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy)

64 pobrań

721 wyświetleń

Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego jest dokumentem podważającym wyrok wydany przez wskazany organ. Wypełniając wniosek, należy podać zarzuty odnośnie wyroku oraz dzień, w którym proces miał miejsce, a także numer akt sprawy. Powinniśmy także dołączyć informacje, która ze stron jest pozwanym, a która powodem. Ważne jest, aby nie zapomnieć o dokładnym opisaniu powodu, przez który wnosimy apelację, a także jej uzasadnienia. Jeżeli jesteśmy zmuszeni wypełnić taki dokument, wzory dokumentów apelacyjnych są dostępne na naszej stronie internetowej.

Podgląd dokumentu


.................., dnia..................r.


 


 


Sąd Apelacyjny w ..................


Wydział ..................


za pośrednictwem


Sądu Okręgowego w ..................


Wydział ..................


 


..................

Powód: ..................


Pozwany: ..................Wartość przedmiotu zaskarżenia: ..................zł


 


 


APELACJA


 


od wyroku Sądu Okręgowego w .................. Wydział .................. z dnia ..................r. sygn. akt .................. .


..................

Zaskarżam w .................. wyrok Sądu Okręgowego w .................. Wydział .................. z dnia ........................... sygn. akt ................ .


Wyrokowi zarzucam ...................


Wnoszę o ...................


..................

 


UZASADNIENIE


 .................. 


......................................


(podpis)


 


Załączniki:


- odpis apelacji.


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • wzór pisma odwołanie do sądu apelacyjnego
  • apelacja wyroku sadu pracy wzór
  • odwołanie od wyroku sądu okręgowego pracy
  • apelacja sad pracy
  • apelacja od wyroku sądu okręgowego wzór
  • apelacja od wyroku sądu pracy
  • wzory odwołań do do sąduapelacyjnego
  • odwołanie do sądu apelacyjnego wzór
  • wzór apelacji do wyroku sądu pracy
  • apelacja od wyroku+sad pracy

Podobne wzory dokumentów