dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Pełnomocnictwa
Typ:Umowy
Wyświetlono:

12470

Pobrano:

2776

Podgląd dokumentu:

 


UMOWA PORĘCZENIA

 

 

Zawarta dnia ........................................ w ........................................ pomiędzy:


........................................

zam. przy ........................................ w ........................................

zwanym dalej Wierzycielem

a

........................................

zam. przy ........................................ w ........................................

zwanym dalej Poręczycielem.

§ 1

Poręczyciel udziela poręczenia za zobowiązanie
z tytułu ........................................ w wysokości ........................................ zł udzielonej ........................................
na podstawie ........................................

Poręczenie obejmuje zobowiązania pożyczkobiorcy istniejące w chwili udzielenia poręczenia jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu niewykonania umowy pożyczki.

§ 2

Poręczyciel odpowiada solidarnie z dłużnikiem.

§ 3

Poręczyciel oświadcza, że wykona zobowiązanie bezzwłocznie po zawiadomieniu, iż dłużnik ma opóźnienia w zwrocie pożyczki.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Umowę sporządzono w trzech jednakowych egzemplarzach, po jednym dla stron oraz jednej dla dłużnika.

 

 

.....................................             .......................................

Poręczyciel                                      Wierzyciel

 
Podobne dokumenty

Aneks do umowy najmu

pobrano

34402

razy

Kategoria: Nieruchomości

Typ: Umowy

Tagi: aneks  aneks do umowy  umowa najmu

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

pobrano

19926

razy

Kategoria: Praca

Typ: Umowy

Tagi: płaca  porozumienie  warunki pracy

Umowa kupna sprzedaży samochodu

pobrano

23961

razy

Kategoria: Różne

Typ: Umowy

Tagi: kupno  samochód  sprzedaż

Umowa o kredyt gotówkowy

pobrano

1261

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: bank  gotówka  kredyt  pożyczka