dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Nieruchomości
Typ:Oświadczenia/zaświadczenia
Wyświetlono:

145691

Pobrano:

37789

Podgląd dokumentu:

........................................, ........................................r.


 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że na podstawie postanowienia pkt........................................ umowy........................................zawartej w........................................, dnia ........................................r. pomiędzy:

........................................

a

........................................,

 

której przedmiotem jest........................................,

odstępuję od powyższej umowy.

 

Rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych stosownymi zapisami wynikającymi z treści umowy, w szczególności pkt ........................................ .

 

 

 
 
Podobne dokumenty

ZUS Z10

pobrano

410

razy

Kategoria: ZUS

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: oświadczenie  zus  zus z10

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

pobrano

43

razy

Kategoria: Różne

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: kształcenie specjalne  orzeczenie

Statut Fundacji

pobrano

46

razy

Kategoria: Różne

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: fundacja  statut

Skierowanie na badania profilaktyczne

pobrano

144

razy

Kategoria: Praca

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: badania medyczne  badania profilaktyczne