Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

602 pobrań

5820 wyświetleń

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest dokumentem, dzięki któremu możliwe jest zerwanie wcześniej zawartej umowy. Jeżeli dojdzie do wykonania prawa odstąpienia od umowy, dana umowa przyjmuje status niezawartej, a obie strony zwracają sobie wzajemnie dane świadczenia. W oświadczeniu należy umieścić imię i nazwisko swoje oraz osoby, z którą umowa została zawarta, datę zawarcia umowy, przedmiot którego tyczy się umowa oraz punkt, na podstawie którego dojdzie do rozliczenia między stronami. Wzory dokumentów są możliwe do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu.................., ..................r.
 


 


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


 


 


Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że na podstawie postanowienia pkt.................. umowy..................zawartej w.................., dnia ..................r. pomiędzy:


..................


a


..................,


 


której przedmiotem jest..................,


odstępuję od powyższej umowy.


 


Rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych stosownymi zapisami wynikającymi z treści umowy, w szczególności pkt .................. .


 


 Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • odstąpienie od umowy
  • wzór odstąpienia od umowy
  • wzor odstapienia od umowy
  • odstąpienie od umowy w ing
  • wypowiedzenie umowy kursu językowego wzór
  • odstąpienie od umowy wzór
  • oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  • Odstąpienie Od Umowy Wzór
  • formularz odstąpienia od umowy
  • oświadczenie o odstąpieniu od umowy wzór

Podobne wzory dokumentów