Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego

395 pobrań

2449 wyświetleń

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego, może być złożone w wypadku, kiedy wynajmujący pragnie zakończenia umowy najmu, która została zawarta na czas określony bądź nieokreślony. Muszą być w niej zawarte odpowiednie terminy wypowiedzenia. W umowie należy ponadto umieścić dane osobowe najemcy oraz wynajmującego, adres lokalu będącego przedmiotem zawartej umowy, datę wejścia wypowiedzenia w życie oraz uzasadnienie powodu wypowiedzenia umowy. Wzory dokumentów do wglądu są możliwe do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu 


.................. ..................Wynajmujący:


..................


..................


.................. ....................................

Do Najemcy:


..................


..................


.................. ..................


Wypowiedzenie umowy najmu


 


Na podstawie art. 685 Kodeksu cywilnego:


wypowiadam umowę najmu zawartą dn. ..................r. dotyczącą lokalu użytkowego położonego w .................. przy ul. ..................


Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • zerwanie umowy wynajmu mieszkania wzór
  • wzór wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego przez najemcę
  • wzór wypowiedzenie najmu lokalu użytkowego
  • wzór wypowiedzenie najmu lokalu
  • wzór wypowiedzenia wynajmu mieszkania
  • wzór wypowiedzenia umowy najmu sklepu
  • wzór wypowiedzenia umowy najmu przez wynajmujacego
  • wzór wypowiedzenia umowy najmu przez najemcę
  • wzór wypowiedzenia umowy najmu pokoju
  • wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania przez wynajmującego

Podobne wzory dokumentów