dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Sprzedaż
Typ:Umowy
Wyświetlono:

68207

Pobrano:

29694

Podgląd dokumentu:

 

 

 

UMOWA DAROWIZNY

 

 

 

zawarta dnia ........................................ w ........................................ pomiędzy

........................................

zam. w ........................................ przy ........................................

zwanym dalej Darczyńcą,

a

........................................

zam. w ........................................ przy ........................................

zwanym dalej Obdarowanym.

 

§ 1

Darczyńca zobowiązuje się wydać następujące rzeczy ruchome:

........................................

na rzecz Obdarowanego, a Obdarowany przyjmuje te rzeczy na własność.

 

§ 2

Darczyńca ma prawo odwołać wykonaną darowiznę w każdym czasie, jeżeli Obdarowany dopuścił się względem niego lub jego najbliższych rażącej niewdzięczności.

 

§ 3

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

...........................................                           ......................................

Darczyńca                                                   Obdarowany

 

 

 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

137

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

262

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

493

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

119

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy