dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Sprzedaż
Typ:Umowy
Wyświetlono:

66035

Pobrano:

27487

Podgląd dokumentu:

 

 

 

UMOWA DAROWIZNY

 

 

 

zawarta dnia ........................................ w ........................................ pomiędzy

........................................

zam. w ........................................ przy ........................................

zwanym dalej Darczyńcą,

a

........................................

zam. w ........................................ przy ........................................

zwanym dalej Obdarowanym.

 

§ 1

Darczyńca zobowiązuje się wydać następujące rzeczy ruchome:

........................................

na rzecz Obdarowanego, a Obdarowany przyjmuje te rzeczy na własność.

 

§ 2

Darczyńca ma prawo odwołać wykonaną darowiznę w każdym czasie, jeżeli Obdarowany dopuścił się względem niego lub jego najbliższych rażącej niewdzięczności.

 

§ 3

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

...........................................                           ......................................

Darczyńca                                                   Obdarowany

 

 

 
Podobne dokumenty

Aneks do umowy najmu

pobrano

33503

razy

Kategoria: Nieruchomości

Typ: Umowy

Tagi: aneks  aneks do umowy  umowa najmu

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

pobrano

19640

razy

Kategoria: Praca

Typ: Umowy

Tagi: płaca  porozumienie  warunki pracy

Umowa kupna sprzedaży samochodu

pobrano

23672

razy

Kategoria: Różne

Typ: Umowy

Tagi: kupno  samochód  sprzedaż

Umowa o kredyt gotówkowy

pobrano

1209

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: bank  gotówka  kredyt  pożyczka