dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Budowlane
Typ:Wnioski
Wyświetlono:

11568

Pobrano:

2589

Podgląd dokumentu:

 

........................................, dn. ........................................

 

 

Wnioskodawca:

........................................
........................................

........................................ ........................................

 

 

Kierownik Urzędu Rejonowego

w ........................................

 

 

 

 

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

 

 

 

W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu pod nazwą ........................................, wzniesionego na podstawie decyzji nr........................................ z dnia ........................................ o pozwoleniu na budowę.

 

 

 

 

................................................

Podpis

 

 

Załączniki:

1. oryginał dziennika budowy,

2. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

4. protokoły badań i sprawozdań,

5. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6. dowody zawiadomienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

 

 
Podobne dokumenty

Wniosek o wydanie formularza E106

pobrano

897

razy

Kategoria: Różne

Typ: Wnioski

Tagi: e106  ekuz  NFZ

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

pobrano

418

razy

Kategoria: Urząd Wojewódzki

Typ: Wnioski

Tagi: dom pomocy społecznej  pomoc socjalna  pomoc społeczna  UW

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

pobrano

415

razy

Kategoria: Urząd Wojewódzki

Typ: Wnioski

Tagi: informacja publiczna  urząd wojewódzki  uw

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

pobrano

1538

razy

Kategoria: Dla cudzoziemców

Typ: Wnioski

Tagi: informacja publiczna  udostępnienie