dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Budowlane
Typ:Wnioski
Wyświetlono:

12173

Pobrano:

2736

Podgląd dokumentu:

 

........................................, dn. ........................................

 

 

Wnioskodawca:

........................................
........................................

........................................ ........................................

 

 

Kierownik Urzędu Rejonowego

w ........................................

 

 

 

 

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

 

 

 

W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu pod nazwą ........................................, wzniesionego na podstawie decyzji nr........................................ z dnia ........................................ o pozwoleniu na budowę.

 

 

 

 

................................................

Podpis

 

 

Załączniki:

1. oryginał dziennika budowy,

2. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

4. protokoły badań i sprawozdań,

5. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6. dowody zawiadomienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

 

 
 
Podobne dokumenty

Wn-U-G

pobrano

231

razy

Kategoria: Wnioski, formularze urzędowe

Typ: Wnioski

Tagi: Wn u g  wnioski

Podanie o przyjęcia na studia

pobrano

123

razy

Kategoria: Studia

Typ: Wnioski

Tagi: podanie na studia

KRS WM

pobrano

33

razy

Kategoria: Krajowy Rejestr Sądowy

Typ: Wnioski

Tagi: krs  krs wm

KRS W3

pobrano

40

razy

Kategoria: Krajowy Rejestr Sądowy

Typ: Wnioski

Tagi: krs  krs w3