dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Budowlane
Typ:Wnioski
Wyświetlono:

25432

Pobrano:

4799

Podgląd dokumentu:

 

........................................, dn. ........................................

 

 

 

Wnioskodawca:

........................................

........................................


........................................ ........................................

 

Kierownik Urzędu Rejonowego

w ........................................

 

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

 

 

W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

........................................

Inwestycję zamierzam zrealizować na należącej do mnie działce budowlanej

Nr........................................ położonej w .........................................

 

 

 

..........................................
Podpis

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi,

- odpis księgi wieczystej KW nr........................................., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ........................................,

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr ........................................z dnia ........................................ wydana przez ........................................,

- wyrys z mapy ewidencji gruntów wraz z wykazem nazwisk i adresów właścicieli działek .sąsiednich.

 
Podobne dokumenty

Wniosek o wydanie formularza E106

pobrano

888

razy

Kategoria: Różne

Typ: Wnioski

Tagi: e106  ekuz  NFZ

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

pobrano

416

razy

Kategoria: Urząd Wojewódzki

Typ: Wnioski

Tagi: dom pomocy społecznej  pomoc socjalna  pomoc społeczna  UW

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

pobrano

415

razy

Kategoria: Urząd Wojewódzki

Typ: Wnioski

Tagi: informacja publiczna  urząd wojewódzki  uw

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

pobrano

1538

razy

Kategoria: Dla cudzoziemców

Typ: Wnioski

Tagi: informacja publiczna  udostępnienie