VAT-25

2 pobrań

23 wyświetleń

Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku, z tytułu nabycia środka transportu to dwustronicowy dokument, oznaczany urzędowym numerem VAT-25, stanowiący jednocześnie wniosek o wydanie zaświadczenia (strona 1), jak i samo zaświadczenie (strona 2). Z takim formularzem mogą do Urzędu Skarbowego zwrócić się osoby, które nabyły środek transportu na rynku Unii Europejskim. Wydane zaświadczenie informuje o dopełnieniu obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu nabycia środka transportu lub o niepodleganiu takiemu obowiązku. Zaświadczenie jest niezbędne do zarejestrowania w Polsce auta nabytego na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem poszczególnych spraw.

VAT

VAT

Popularne zapytania:

  • vat-25 druk
  • vat 25 wzor
  • vat 25 drukuj
  • vat 25 druk pdf
  • vat 25 druk
  • vat 25 (2) interaktywny
  • pit 25 formularz
  • pit 25 druk
  • jak wypełnić vat-25
  • formularz vat-25 wzór

Podobne wzory dokumentów