VAT-24

23 pobrań

67 wyświetleń

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu to dwustronicowy urzędowy formularz, oznaczany symbolem VAT-24, wypełniany przez osoby, które nie mają obowiązku uiszczania podatku VAT z tytułu zakupu środka transportu na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Wypełniony dokument, w którym podać trzeba dane wnioskodawcy, a także dane przedmiotowego środka transportu, składa się w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce ostatecznej dostawy środka transportu. Na podstawie złożonego dokumentu Urzędy Skarbowe wystawiają zaświadczenie VAT-25. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem poszczególnych spraw.

VAT

VAT

Popularne zapytania:

  • wzor wniosku vat 24
  • vat24 druk
  • vat-24 wzór
  • vat-24 wersja 2
  • vat-24 do druku
  • vat-24
  • vat 24 wzór
  • vat 24 pdf
  • vat 24 formularz pdf
  • vat 24 druk

Podobne wzory dokumentów