Wypowiedzenie umowy najmu

278 pobrań

2093 wyświetleń

Wypowiedzenie umowy najmu może być złożone w wypadku wypowiedzenia umowy najmu, która została zawarta na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie może być złożone przez obie strony, tj. najemcę bądź wynajmującego, ale muszą być w niej zawarte odpowiednie terminy wypowiedzenia. W umowie należy umieścić dane najemcy oraz wynajmującego, dane lokalu którego dotyczy umowa, datę wejścia wypowiedzenia w życie oraz uzasadnienie powodu wypowiedzenia umowy. Wzory dokumentów do wglądu są możliwe do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu


 


.................., ..................r.Najemca


..................


..................


.................. ..................


Do:


Wynajmujący


..................


..................


.................. ..................


..................

Wypowiedzenie umowy najmu


 


 


Na podstawie art. 673 Kodeksu cywilnegoNieruchomości

Popularne zapytania:

  • wzrór wypowiedzenia umowy najmu
  • wzór wypowiedzenia umowy o wynajem
  • wzór wypowiedzenia umowy na serwis urządzenia
  • wzór wypowiedzenia umowy lokalu
  • wzór wypoweidzenia umowy najmu
  • wzór rozwiązania umowy najmu biura
  • wzór natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu
  • wzory wupowiedzenie umowy najmu
  • wzory umów umowa najmu
  • wzor wypowiedzenie umowy

Podobne wzory dokumentów