dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Nieruchomości
Typ:Umowy
Wyświetlono:

43896

Pobrano:

19656

Podgląd dokumentu:

Umowa najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony

 

 

 

 

zawarta w dniu ........................................ r. w ........................................, pomiędzy:

 

1) ........................................, zamieszkałym w ........................................, przy ul. ........................................legitymującym się dowodem osobistym ........................................, zwanym Wynajmującym,

a

 

2)........................................ z siedzibą w ........................................ przy ul. ........................................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ........................................ pod Nr KRS ........................................, wysokość kapitału zakładowego: ........................................ zł, NIP ........................................,

zwanym dalej Najemcą, reprezentowanym przez:

........................................,  członka zarządu,

i ........................................ , członka zarządu,

 

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu użytkowego położonego w ........................................ przy ul. ........................................, o pow. ........................................mkw., na parterze, składającego się z.........................................pomieszczeń użytkowych i zaplecza technicznego. Lokal stanowi odrębną własność

 
 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

157

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

294

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

583

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

124

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy