dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Nieruchomości
Typ:Umowy
Wyświetlono:

42542

Pobrano:

17696

Podgląd dokumentu:

Umowa najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony

 

 

 

 

zawarta w dniu ........................................ r. w ........................................, pomiędzy:

 

1) ........................................, zamieszkałym w ........................................, przy ul. ........................................legitymującym się dowodem osobistym ........................................, zwanym Wynajmującym,

a

 

2)........................................ z siedzibą w ........................................ przy ul. ........................................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ........................................ pod Nr KRS ........................................, wysokość kapitału zakładowego: ........................................ zł, NIP ........................................,

zwanym dalej Najemcą, reprezentowanym przez:

........................................,  członka zarządu,

i ........................................ , członka zarządu,

 

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu użytkowego położonego w ........................................ przy ul. ........................................, o pow. ........................................mkw., na parterze, składającego się z.........................................pomieszczeń użytkowych i zaplecza technicznego. Lokal stanowi odrębną własność

 
Podobne dokumenty

Aneks do umowy najmu

pobrano

34552

razy

Kategoria: Nieruchomości

Typ: Umowy

Tagi: aneks  aneks do umowy  umowa najmu

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

pobrano

19992

razy

Kategoria: Praca

Typ: Umowy

Tagi: płaca  porozumienie  warunki pracy

Umowa kupna sprzedaży samochodu

pobrano

24011

razy

Kategoria: Różne

Typ: Umowy

Tagi: kupno  samochód  sprzedaż

Umowa o kredyt gotówkowy

pobrano

1270

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: bank  gotówka  kredyt  pożyczka