VAT-7K

11 pobrań

31 wyświetleń

VAT-7K jest deklaracją rozliczeniową składaną przez podatników, którzy wybrali kwartalną formę rozliczenia podatku od towarów i usług. Zarejestrowani podatnicy VAT mają taką możliwość jedynie wtedy, gdy spełniają warunki umożliwiające zaliczenie ich do grupy małych podatników. W deklaracji należy wykazać wynikające z rejestrów VAT sumaryczne kwoty transakcji podlegających opodatkowaniu, kwoty podatku należnego i naliczonego oraz kwotę podlegającą odprowadzeniu na rachunek urzędu skarbowego. Obowiązujące wzory dokumentów, w tym deklaracji podatkowych, można pobrać poniżej.

VAT

Popularne zapytania:

  • vat7 k pdf
  • vat-7k druk
  • vat 7k formularz
  • vat 7k druk
  • pit7k formularz
  • pit 7k druk
  • druki vat 7 k
  • druk vat7k
  • druk vat 7k pdf
  • druk vat 7k

Podobne wzory dokumentów