Deklaracja NIP-3

145 pobrań

415 wyświetleń

Deklaracja NIP-3 jest zgłoszeniem identyfikacyjnym/aktualizacyjnym składanym przez osoby fizyczne, które nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej. Formularz ten składają zatem osoby, które: nie prowadzą działalności gospodarczej, pozostają wspólnikami spółek jawnych, partnerskich, komandytowych lub komandytowo-akcyjnych (jeżeli nie prowadzą innej działalności gospodarczej), są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych lub są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nie będąc podatnikiem. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.

NIP

Popularne zapytania:

  • zmiana urzędu skarbowego jakie dokumenty
  • zmiana nazwiska skarbówka jaki formularza
  • zmiana danych w urzędzie skarbowym jaki druk
  • zmiana adresu do korespondencji w urzędzie skarbowym
  • wzrór nip 3
  • wzór druku
  • wzory oświadczenie o zmianie adresu zameldowania
  • wniosek o nip do pobrania
  • wniosek o nip
  • wniosek nip 3 wzór

Podobne wzory dokumentów