Deklaracja NIP-3

11834 pobrań

32648 wyświetleń

Deklaracja NIP-3 jest zgłoszeniem identyfikacyjnym/aktualizacyjnym składanym przez osoby fizyczne, które nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej. Formularz ten składają zatem osoby, które: nie prowadzą działalności gospodarczej, pozostają wspólnikami spółek jawnych, partnerskich, komandytowych lub komandytowo-akcyjnych (jeżeli nie prowadzą innej działalności gospodarczej), są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych lub są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nie będąc podatnikiem. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.

NIP

Popularne zapytania:

  • nip-3
  • nip 3
  • nip 3 formularz
  • nip3
  • druki nip 3
  • NIP 3
  • formularz nip 3
  • NIP3
  • druk nip 3 do pobrania
  • druk nip3

Podobne wzory dokumentów