dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Nieruchomości
Typ:Umowy
Wyświetlono:

31643

Pobrano:

11263

Podgląd dokumentu:

Umowa dzierżawy

 

 

 

 

zawarta w dniu........................................r. w ........................................ pomiędzy:

1) ........................................, zamieszkałym w ........................................przy ul. ........................................

legitymującym się dowodem osobistym ........................................, zwanym dalej Wydzierżawiającym,

a

2) ........................................, zamieszkałym w ........................................ przy ul. ........................................,

legitymującym się dowodem osobistym ........................................, zwanym dalej Dzierżawcą.

§ 1

Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem gruntu o powierzchni ........................................ mkw., położonego w ........................................przy ul. ........................................, będącego częścią działki........................................, zapisanej w księdze wieczystej ........................................, którą oddaje Dzierżawcy w dzierżawę.

 

§ 2

Przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie na nim działalności gospodarczej

 
Podobne dokumenty

Aneks do umowy najmu

pobrano

34419

razy

Kategoria: Nieruchomości

Typ: Umowy

Tagi: aneks  aneks do umowy  umowa najmu

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

pobrano

19935

razy

Kategoria: Praca

Typ: Umowy

Tagi: płaca  porozumienie  warunki pracy

Umowa kupna sprzedaży samochodu

pobrano

23965

razy

Kategoria: Różne

Typ: Umowy

Tagi: kupno  samochód  sprzedaż

Umowa o kredyt gotówkowy

pobrano

1261

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: bank  gotówka  kredyt  pożyczka