dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Nieruchomości
Typ:Umowy
Wyświetlono:

32855

Pobrano:

12485

Podgląd dokumentu:

Umowa dzierżawy

 

 

 

 

zawarta w dniu........................................r. w ........................................ pomiędzy:

1) ........................................, zamieszkałym w ........................................przy ul. ........................................

legitymującym się dowodem osobistym ........................................, zwanym dalej Wydzierżawiającym,

a

2) ........................................, zamieszkałym w ........................................ przy ul. ........................................,

legitymującym się dowodem osobistym ........................................, zwanym dalej Dzierżawcą.

§ 1

Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem gruntu o powierzchni ........................................ mkw., położonego w ........................................przy ul. ........................................, będącego częścią działki........................................, zapisanej w księdze wieczystej ........................................, którą oddaje Dzierżawcy w dzierżawę.

 

§ 2

Przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie na nim działalności gospodarczej

 
 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

158

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

294

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

584

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

125

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy