CIT-8

140 pobrań

486 wyświetleń

Deklaracja CIT-R jest zeznaniem, dotyczącym wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok podatkowy. By uzyskać tego typu wzory dokumentów do wypełnienia, nie ma konieczności udawania się do Urzędu Skarbowego, bowiem można je wydrukować do wypełnienia z dedykowanych stron www. Dokument CIT-R zawiera między innymi dane podatnika, a także ustalenie osiągniętego przez niego dochodu bądź straty oraz obliczenie należnego podatku.

CIT

CIT

Popularne zapytania:

  • cit-8
  • urząd skarbowy druki cit 8
  • cit 8 formularz
  • cit8
  • cit-8 druk do wypełnienia
  • cit 8
  • druk CIT-8
  • Urząd Skarbowy Cit 8 Druk
  • CIT8 DRUK
  • cit-8 druk

Podobne wzory dokumentów