dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Sprzedaż
Typ:Formularze podatkowe
Wyświetlono:

6657

Pobrano:

2143

Podgląd dokumentu:

 

UMOWA SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI


 

zawarta dnia ........................................ w ........................................pomiędzy:

1. ........................................zamieszkałym w ........................................ przy ................................................................................ wydanym przez ........................................ z datą ważności do ........................................r., numer PESEL ........................................, numer NIP ........................................ zwanym dalej Zbywcą

a


2. ........................................ zamieszkałym w ........................................(miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)........................................ wydanym przez........................................ z datą ważności do........................................r.,numer PESEL ........................................, numer NIP ........................................ zwanym dalej Nabywcą.

 

§ 1

1. Zbywca oświadcza, że przysługuje mu bezsporna i wymagalna wierzytelność pieniężna z tytułu niezapłaconych należności głównych wraz z odsetkami.

2. Wartość zbywanej na mocy niniejszej Umowy wierzytelności

 
 
Podobne dokumenty

DT-1

pobrano

25

razy

Kategoria: Urząd skarbowy

Typ: Formularze podatkowe

Tagi: dt 1  podatki

AKC-U

pobrano

31

razy

Kategoria: Urząd skarbowy

Typ: Formularze podatkowe

Tagi: akc u  podatek akcyzowy

VAT 5

pobrano

21

razy

Kategoria: VAT

Typ: Formularze podatkowe

Tagi: vat  vat 5

VAT ZD

pobrano

33

razy

Kategoria: VAT

Typ: Formularze podatkowe

Tagi: vat  vat zd