dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Sprzedaż
Typ:Formularze podatkowe
Wyświetlono:

6207

Pobrano:

1943

Podgląd dokumentu:

 

UMOWA SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI


 

zawarta dnia ........................................ w ........................................pomiędzy:

1. ........................................zamieszkałym w ........................................ przy ................................................................................ wydanym przez ........................................ z datą ważności do ........................................r., numer PESEL ........................................, numer NIP ........................................ zwanym dalej Zbywcą

a


2. ........................................ zamieszkałym w ........................................(miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)........................................ wydanym przez........................................ z datą ważności do........................................r.,numer PESEL ........................................, numer NIP ........................................ zwanym dalej Nabywcą.

 

§ 1

1. Zbywca oświadcza, że przysługuje mu bezsporna i wymagalna wierzytelność pieniężna z tytułu niezapłaconych należności głównych wraz z odsetkami.

2. Wartość zbywanej na mocy niniejszej Umowy wierzytelności

 
Podobne dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach i o formie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej

pobrano

13870

razy

Kategoria: Wnioski, formularze urzędowe

Typ: Formularze podatkowe

Tagi: 

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

pobrano

1233

razy

Kategoria: Nieruchomości

Typ: Formularze podatkowe

Tagi: informacja o nieruchomosci  nieruchomości  obiekty budowlane  podatki

ZAP-3 - od 1 stycznia 2012 r.

pobrano

184490

razy

Kategoria: NIP

Typ: Formularze podatkowe

Tagi: 

NIP - 7 - od stycznia 1 stycznia 2012 r.

pobrano

14422

razy

Kategoria: NIP

Typ: Formularze podatkowe

Tagi: nip