dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Sprzedaż
Typ:Oświadczenia/zaświadczenia
Wyświetlono:

26363

Pobrano:

3418

Podgląd dokumentu:

 

........................................dn. ........................................r.


 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Ja, niżej ........................................ niniejszym oświadczam, że na podstawie postanowienia pkt ........................................umowy ........................................ zawartej w ........................................, dnia ........................................r. pomiędzy:

........................................

a

........................................,

 

której przedmiotem jest ........................................,

odstępuję od powyższej umowy.

 

Rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych stosownymi zapisami wynikającymi z treści umowy, w szczególności pkt .........................................

 

 

 

 
 
Podobne dokumenty

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw

pobrano

8252

razy

Kategoria: Różne

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: korzystanie z pełni praw  obywatelstwo  oświadczenie

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

pobrano

834

razy

Kategoria: Różne

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: budowa  cele budowlane  dysponowanie nieruchomoscią  oświadczenie

Rezygnacja ze zdawania egzaminu na prawo jazdy

pobrano

1093

razy

Kategoria: Rezygnacje

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: egzamin na prawo jazdy  prawo jazdy  rezygnacja  zdawanie

Upoważnienie do złożenia dokumentów

pobrano

37246

razy

Kategoria: Różne

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: prawo jazdy  upoważnienie  złożenie dokumentów