Plan urlopów

138 pobrań

302 wyświetleń

Plan urlopów jest dokumentem opracowywanym przez pracodawcę. Obowiązek jego sporządzania nakładają na pracodawcę przepisy prawa pracy. Sporządzając plan urlopów, pracodawca bierze pod uwagę wnioski urlopowe pracowników, a jeśli w zakładzie pracy działa zakładowa organizacja związkowa, przygotowanie planu powinno być z nią skonsultowane. Po sporządzeniu planu urlopów należy go podać do wiadomości wszystkich pracowników. Plan urlopów jest wiążący zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy, odstępstwa od planu możliwe są jedynie w związku z zaistnieniem ściśle określonych okoliczności wymienionych w przepisach. Obowiązujące wzory dokumentów, w tym wzór planu urlopów, można pobrać poniżej.

Praca

Popularne zapytania:

  • wzór karty urlopów pracowników
  • wzorzec urlopy
  • wzory urlopów wypoczynkowych
  • wzory urlopów
  • wzor planu urlopow
  • urlop wzór druku
  • tabela urlopu wypoczynkowego
  • tabela urlopowa druk
  • tabela urlopowa
  • schemat urlopów

Podobne wzory dokumentów