Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

111 pobrań

753 wyświetleń

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków wystawia pracodawca na wniosek pracownika. Niezależnie od przeznaczenia dokumentu (załącznik do wniosku o kredyt, o przyjęcie dziecka do przedszkola etc.) zaświadczenie powinno zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację pracownika i pracodawcy oraz informacje o charakterze zatrudnienia i osiąganych przez pracownika zarobkach. W zaświadczeniu przyjęło się podawać średnią zarobków z trzech ostatnich miesięcy. Wzory dokumentów, łącznie z zaświadczeniem o zatrudnieniu i wysokości zarobków, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu


.................. ..................r.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Niniejszym zaświadczam, że ..................


zam. w .................. przy..................,nr PESEL ..................,

..................

jest zatrudniona w ..................


na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony od dnia ..................r. do dnia ..................r.


na stanowisku ..................


ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem z okresu ostatnich sześciu miesięcy
w wysokości .................. zł brutto.

..................

Wynagrodzenie powyższe .................. zajęciu w kwocie miesięcznie ..................zł


od dnia ..................r.do dnia ..................r.

..................

Pracownik .................. się w okresie .................. umowy o pracę.

Praca

Popularne zapytania:

  • zaświdczenie o zarobkach z edycją
  • zaświadzcenie o zatrudnieniu
  • zaświadczenie wzór
  • zaświadczenie oi zarobkach
  • zaświadczenie ozarobkach druk
  • zaświadczenie o zatrunieniu i wysokosci zarobków
  • zaświadczenie o zatrudnieniu wzór
  • zaświadczenie o zatrudnieniu umowa zlecenie wzór
  • zaświadczenie o zatrudnieniu umowa zlecenia wzór
  • zaświadczenie o zatrudnieniu przykład

Podobne wzory dokumentów