dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Praca
Typ:Oświadczenia/zaświadczenia
Wyświetlono:

190504

Pobrano:

105216

Podgląd dokumentu:

........................................ ........................................r.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

Niniejszym zaświadczam, że ........................................

zam. w ........................................ przy........................................,

nr PESEL ........................................,

jest zatrudniona w ........................................

na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony od dnia ........................................r. do dnia ........................................r.

na stanowisku ........................................

ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem z okresu ostatnich sześciu miesięcy
w wysokości ........................................ zł brutto.

Wynagrodzenie powyższe ........................................ zajęciu w kwocie miesięcznie ........................................zł

od dnia ........................................r.do dnia ........................................r.

Pracownik ........................................ się w okresie ........................................ umowy o pracę.

 
Podobne dokumenty

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw

pobrano

8083

razy

Kategoria: Różne

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: korzystanie z pełni praw  obywatelstwo  oświadczenie

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

pobrano

822

razy

Kategoria: Różne

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: budowa  cele budowlane  dysponowanie nieruchomoscią  oświadczenie

Rezygnacja ze zdawania egzaminu na prawo jazdy

pobrano

1070

razy

Kategoria: Rezygnacje

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: egzamin na prawo jazdy  prawo jazdy  rezygnacja  zdawanie

Upoważnienie do złożenia dokumentów

pobrano

36005

razy

Kategoria: Różne

Typ: Oświadczenia/zaświadczenia

Tagi: prawo jazdy  upoważnienie  złożenie dokumentów