Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

28 pobrań

260 wyświetleń

Prawo do wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia przysługuje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Zasady składania wypowiedzeń i rozwiązywania stosunku pracy regulują przepisy Kodeksu pracy. Jeśli to pracodawca wypowiada umowę, musi zawrzeć w wypowiedzeniu dwie istotne informacje. Pierwszą z nich jest przyczyna rozwiązania umowy, drugą pouczenie o możliwości odwołania się do Sądu Pracy. Wzory dokumentów, w tym wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

 


.................. dnia.................. r.
Pracodawca


..................


..................


.................. ..................
..................

Pracownik:


..................


..................


.................. ..................
 


 


Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia


 


..................

Wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia .................. r. w .................. pomiędzy .................. a ...................


 


Informuję równocześnie, że okres wypowiedzenia upływa dnia ..................r.


 


Przyczyną wypowiedzenia jest:


..................


..................

Jednocześnie informuję, że przysługuje .................., w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy- ..................


 


 


 


 


z poważaniem


 Praca

Popularne zapytania:

  • za wypowiedzeniem przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  • wzór wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  • wzór wypowiedzenia umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę
  • wzór wypowiedzenia umowy o prace przez pracodawce
  • wzór wypowiedzenia umowy o prace pracownikowi
  • wzór wypowiedzenia umowy o prace
  • wzór wypowiedzenia pracy przez pracodawcę
  • wzór umowy wypowiedzenia pracy z okresem wypowiedzenia
  • wzór umowy wypowiedzenia pracy z okresem
  • wzór umowy wypowiedzenia o prace przez pracodawce

Podobne wzory dokumentów