Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

76 pobrań

969 wyświetleń

O ile w umowie o pracę zawartej na czas określony strony stosunku pracy nie zawarły zapisów dopuszczających możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia, wypowiedzenie takiej umowy co do zasady jest nieskuteczne i nosi znamiona wadliwego rozwiązania prawnego. Zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę, w tym umów na czas określony, regulują przepisy Kodeksu pracy. Wadliwe pod względem prawnym rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, jest podstawą do dochodzenia roszczeń przed sądem. Aktualnie obowiązujące wzory dokumentów można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu


..................dnia .................. r.



Pracodawca:


..................


..................


.................. ..................






Pracownik:


..................


..................


.................. ..................




..................

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony




Wypowiadam umowę o pracę zawartą na czas określony dnia .................. r. w .................. pomiędzy .................. a ...................


..................

Informuję jednocześnie, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia upływa dnia .................. r.



Ponadto informuję, że przysługuje .................., w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy- ..................



..................



Z poważaniem




Praca

Popularne zapytania:

  • zwolnienie z pracy wzór
  • wzór wypowiedzenia z pracy
  • wzór wypowiedzenia umowy z dwutygodniowym wypowiedzeniem
  • wzór wypowiedzenia umowy terminowej przez pracownika na czas określony
  • wzór wypowiedzenia umowy przez pracownika na czas określony
  • wzór wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony za wypowiedzeniem bez
  • wzór wypowiedzenia umowy o pracę z dwutygodniowym wypowiedzeniem
  • wzór wypowiedzenia umowy o pracę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia
  • wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
  • wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Podobne wzory dokumentów