dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Praca
Typ:Umowy
Wyświetlono:

59113

Pobrano:

39344

Podgląd dokumentu:

........................................ ........................................ r.

 

.........................................           

pieczątka firmowa pracodawcy

 

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

 

zawarta w dniu ........................................ r. w ........................................ pomiędzy:

1. ........................................z siedzibą przy ul. ........................................ w ........................................, zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez ........................................

a

2. ........................................, zamieszkałym przy ........................................ w ........................................, zwanym dalej Pracownikiem;

o następującej treści:

  1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku ........................................ w dziale........................................ w pełnym wymiarze czasu pracy i powierza obowiązki określone w zakresie zadań i czynności stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

 

  1. Pracownik obowiązany jest wykonywać powierzoną pracę w siedzibie pracodawcy, tj. w ........................................mieszczącej się przy ........................................ w ........................................, począwszy od dnia ........................................ r.

  1. W czasie trwania umowy o pracę Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie składające się z:

    1. wynagrodzenia zasadniczego

 
Podobne dokumenty

Aneks do umowy najmu

pobrano

34374

razy

Kategoria: Nieruchomości

Typ: Umowy

Tagi: aneks  aneks do umowy  umowa najmu

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

pobrano

19913

razy

Kategoria: Praca

Typ: Umowy

Tagi: płaca  porozumienie  warunki pracy

Umowa kupna sprzedaży samochodu

pobrano

23950

razy

Kategoria: Różne

Typ: Umowy

Tagi: kupno  samochód  sprzedaż

Umowa o kredyt gotówkowy

pobrano

1258

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: bank  gotówka  kredyt  pożyczka