dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Praca
Typ:Umowy
Wyświetlono:

27279

Pobrano:

13116

Podgląd dokumentu:

 

..........................................................

pieczątka firmowa pracodawcy

 

Umowa o pracę zawarta na okres próbny

 

 

zawarta w dniu ........................................ r. w ........................................ pomiędzy:

1. ........................................ z siedzibą przy ........................................ w ........................................, zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez

........................................

a

2. ........................................, ........................................ przy ........................................ w ........................................, ........................................ dalej Pracownikiem;

o następującej treści:

 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na okres próbny wynoszący ........................................ miesiące na stanowisku ........................................ w wymiarze pełnego etatu czasu pracy i powierza obowiązki związane z ........................................, których zakres został określony w załączniku do niniejszej umowy.

 

 1. Jako miejsce wykonywania pracy ustala się siedzibę Pracodawcy, tj. ........................................ mieszcząca się przy ul. ........................................ w ........................................, a dniem rozpoczęcia pracy jest ........................................ r.

 

  1. W czasie trwania umowy o pracę Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości miesięcznej ........................................ zł brutto (słownie:........................................ złotych), na które składa się:

   - wynagrodzenie zasadnicze: ........................................ zł

   - dodatek za pracę przy komputerze: ........................................ zł.

    

   4.  Umowę zawiera się na okres od dnia........................................r. do dnia ........................................ r.

    

    

   Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy

   Otrzymałem(am) i po zapoznaniu się

   z jej treścią zaproponowane warunki pracy

   i wynagrodzenia przyjmuję.

    

    
    
   Podobne dokumenty

   Umowa sponsoringu

   pobrano

   137

   razy

   Kategoria: Biznes

   Typ: Umowy

   Tagi: sponsoring  umowy

   Bankowy dowód wpłaty

   pobrano

   262

   razy

   Kategoria: Księgowość, Finanse

   Typ: Umowy

   Tagi: dowód wpłaty

   Zlecenie transportowe

   pobrano

   493

   razy

   Kategoria: Biznes

   Typ: Umowy

   Tagi: transport  zlecenie

   Umowa dostawy

   pobrano

   119

   razy

   Kategoria: Biznes

   Typ: Umowy

   Tagi: umowy